Om oss

Helhetslösningar inom asfalt och ytbeläggningar

Vi arbetar dagligen med att skapa hållbara miljöer för arbete, boende och kommunikation. Visionen är att kontinuerligt förnya branschen och erbjuda de bästa lösningarna.

Den här sidan fokuserar på ett av våra specialområden, asfalt och beläggningar, men vi har även kompetens inom en rad andra områden. Vi utvecklar kommersiella fastigheter, bygger bostäder, kontor och industrier och offentliga byggnader, vägar och annan infrastruktur. Vi svarar även för drift och underhåll av vägar. Kontakta oss idag om du vill veta mer om företaget och vår verksamhet.


Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Nöjda kunder är vårt mått på kvalitet. Vi vill alltid göra rätt från början och ställer höga krav på leverantörer och underentreprenörer, liksom på oss själva. Vi arbetar dessutom med en helhetssyn för att skapa en miljömedvetenhet inom företaget. Där ingår att följa de miljöpolicys som uppdragsgivarna har samt att genomföra förebyggande åtgärder.

Genom att fokusera på medarbetarnas engagemang i arbetsmiljö så medverkar vi till en bättre livskvalitet i både arbete och fritid.

Vi lägger asfalt som håller i längden