Asfalt Stockholm

Vi utför alla typer av asfaltsarbeten

Om oss

Helhetslösningar inom asfalt och innergårdar

GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB är ett företaget som sedan starten hösten 1992 utför helhetslösningar inom mark- och tätskiktsarbeten med specialinriktning på att lägga asfalt och renovera innergårdar. Vi är verksamma främst i Stockholm och dess närområden.

Genom hårt arbete, hög kompetens och nöjda kunder så har vi expanderat verksamheten och sysselsätter idag runt 15 personer inom projektledning och administration och en arbetsstyrka på 70 personer.

Vi utför arbeten åt flera olika typer av kunder, fastighetsägare, byggentreprenörer, kommuner och trafikverket.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Nöjda kunder är vårt mått på kvalitet. Vi vill alltid göra rätt från början och ställer alltid krav på leverantörer och underentreprenörer, liksom på oss själva.Vi arbetar dessutom med en helhetssyn för att skapa en miljömedvetenhet inom företaget. Där ingår att följa de miljöpolicys som uppdragsgivarna har och genomföra förebyggande åtgärder. Genom att fokusera på medarbetarnas engagemang i arbetsmiljö så medverkar vi till en bättre livskvalitet i både arbete och fritid.

"GW gav ett proffsigt intryck vid första kontakten. Det intrycket har sedan bestått". Jan-Erik W