Asfalt Stockholm

Vi utför alla typer av asfaltsarbeten

Asfalt

Asfalt ett klassiskt beläggningsmaterial

GW är din expert på asfalt. Här bjuder vi på grundläggande information om asfalt.

Asfalt är ett gammalt och traditionellt byggnadsmaterial som har används ända sedan 3200 f.Kr. Men modern tillverkning av asfalt startade i franska Lyon i början på 1800-talet. I Sverige gjordes den första asfaltsbeläggningen i Stockholm så sent som 1876.

Sten och bindemedel hettas upp

Asfalt består av två komponenter: sten och bitumen – det sistnämnda är en tung oljeprodukt som fungerar som bindemedel. När asfalten tillverkas värmer man upp och blandar komponenterna i ett asfaltverk så bildas asfaltsmassa. Man kan få fram olika egenskaper i asfalten genom att variera olika med olika typer av sten, olika storlek på stenarna och mängden bindemedel. I Sverige tillverkas det varje år upp till åtta miljoner ton asfalt.

Asfalt är ett hållbart material, men vid slitage kommer det att behöva läggas om då. En större väg kommer att behöva ett nytt övre lager ungefär vart tionde år, beroende på mängden trafik. Vid mindre slitage, som otrafikerade innergårdar, uppfarter eller mindre vägar, behövs det bara läggas om kanske vart tjugonde år.

Ett återvinningsbart och miljövänligt material

Asfalt går att återvinna till hundra procent. I dag innehåller en stor andel av nya beläggningar asfalt som är helt och hållet återvunnen. Den yttre miljön påverkas inte alls sedan asfalten lagts på vägen. Vid tillverkningen frigörs vissa rökgaser och kolväten, men merparten fångas upp av filter och kommer inte ut i asfalten. Ett material som har minimal miljöpåverkan således.

En myt som lever kvar är att det finns miljöfarlig tjära i asfalt, men det är helt felaktigt. Det har inte tillverkats asfalt med tjära i Sverige sedan 1975.

Ett flexiblare material än betong

Många undrar vad som är skillnaden mellan asfalt och betong. Båda består till största delen av sten, den stora skillnaden är bindemedlet. Asfalten har tack vara bitumen en mer flexibel beläggning än cement. Asfalten har en flexibilitet, enkelhet och kostnadsbild som har gjort materialet till det populäraste i världen när det handlar om att belägga vägar.

Man kan även tillverka asfalt utan att värma upp materialet. Då gör man en så kallad emulsion som fördelar bindemedlet i små droppar av vatten. Denna emulsion kan man sedan använda till att tillverka asfalt utan någon uppvärmning är nödvändig.

"GW gav ett proffsigt intryck vid första kontakten. Det intrycket har sedan bestått". Jan-Erik W