Övriga tjänster

Lösningar för kommersiella fastigheter och industrier

När vi utför asfaltering och andra beläggningsstjänster för köpcentra, butiker, kontor, restauranger, hotell och övriga kommersiella fastigheter så styrs vi av kundens specifika krav och förvandlar utmaningar till spännande möjligheter.

Parkeringsgarage

Att bygga parkeringsgarage är en av våra starka sidor. Vi har stor erfarenhet av hur bildäck påverkar olika ytbeläggningar. Genom att använda någon av våra beprövade och testade tätningsbeläggningar kan du undvika asfaltskador. Om du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening ska nyproducera eller renovera parkeringsgarage så hittar vi en lösning för tätskikt och beläggningar.

Utomhusparkeringar

Vi är även erfarna experter när det handlar om att asfaltera utomhusparkeringar. Här ställs höga krav då en parkering utomhus måste tåla en strid ström av bilar och dessutom väder och vind. Vi kan erbjuda högkvalitativa ytor och slitstarka tätningsbeläggningar för just din parkering.

Gång- och cykelvägar

Snygga och inbjudande gång- och cykelvägar är en viktig del i stadsplaneringen. Vi hjälper dig hitta rätt beläggningslösning. En standardmassa är ofta ett gott alternativ, men vi arbetar även med stenmaterial och pigmenteringar.

Grönområde

Ett grönområde är ett suveränt sätt att liva upp en urban miljö. Dräneringsytor, belysning och kantstenar – vi kan hjälpa dig att utveckla ett funktionellt och attraktivt grönområde runt dina fastigheter.

Inomhusgolv / Foajéer

Vi hjälper ditt företag att lägga slitstarka inomhusgolv/foajéer. Slitstarka och robusta golv till exempelvis hotell och köpcentrum. Våra beläggningslösningar tål slitage och bränder och klarar riktigt tung trafik.

Lösningar för lager- och logistiklokaler

Med hållbara och högpresterande ytor och beläggningar kommer logistiken på ditt företag att flyta på smidigt och effektivt.

Infarter och entréer

Vi kan lägga, slitstarka och funktionella infarter och entréer som tål den tunga trafik som stora logistikoperationer medför. Dessutom ger en vacker entré kunder som besöker ditt företag ett gott första intryck.

Lagringsutrymmen

Lagringsutrymmen med tåliga ytor är ett måste då de måste klara både statisk och mekanisk belastning samt ibland även mikrobiologiska processer som kan orsaka skador. Vi kan hjälpa dig att hitta en bra lösning för dina lagringsutrymmen. Detta gäller även lastkajer, som måste tåla stor tyngd och eventuella smällar.

Hamnar och kajer

Hamnar och kajer ställer också höga krav på underlaget och måste stå emot tunga lastbilar med stora containerlastare. Vi rekommenderar en jämn yta med extra halkskydd.

Maskindepåer

Golv i maskindepåer måste tåla mycket och vi kan hjälpa dig att hitta en yta som tål tryck från stora hjul, oljeutsläpp och andra påfrestningar. Vi hjälper dig att hitta en motståndskraftig yta som är enkel att rengöra.

Personalparkering

Vi anlägger även en tålig personalparkering till ditt företag. Beläggningen är nederbördstålig, säker, tydligt markerad och halksäker. Ge dina medarbetare en bra start på dagen redan när det parkerar bilen.

Lagergolv

Ett starkt och tåligt golv är även viktigt på lagret. Motståndskraftiga och tåliga lagergolv är helt enkelt ett måste. Hos oss kan vi se till att du får en halkskyddad yta som är lättrengjord och motståndskraftig mot mekaniskt slitage, kemisk erosion och punktbelastning.

Lösningar för bostadsområden

När vi asfalterar och utvecklar ett utemiljöer som omger bostadsområden arbetar vi efter principen att människan ska vara i centrum. Dessutom är hållbarhet och säkerhet i fokus. En lekplats, en trevlig gångväg eller en tillgänglig parkeringsplats – vi hjälper dig att hitta lösningen till ditt bostadsområde.

Vi lägger asfalt som håller i längden