Asfalt Stockholm

Vi utför alla typer av asfaltsarbeten

ASFALT SOM HÅLLER
– HELA VÄGEN

Vi lägger asfalt som håller i längden

Välkommen till GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar – vi har lång erfarenhet av att lägga asfalt i Stockholm med omnejd. Våra anställda har de kunskaper och de erfarenheter som behövs för att hjälpa dig med att asfaltera din innergård, garageuppfart eller väg. Var än det behöver läggas asfalt så kan vi göra jobbet med högsta kvalitet.

Vi utför alla typer av asfaltentreprenader för privatpersoner, byggherrar, kommuner och även för stora projekt ledda av Trafikverket. Vi slarvar aldrig med grundarbetet och utför även de schaktarbeten och justeringar som är nödvändiga för ett aktuellt projekt. Vi utför våra arbeten antingen maskinellt eller med hjälp av handläggning, eller en kombination. När vi asfaltarer använder vi oss av svart eller rödbrun beläggning. Ställs det högre krav på asfalten och det behöver tåla exempelvis oljor eller högre belastning, exempelvis i kallgarage eller på truckvägar, så använder vi densitbeläggningar för att skapa en slitstark och tålig yta.

asfaltsläggare

Kunden är alltid i fokus när vi lägger asfalt i Stockholm

Våra erfarna asfaltsläggare har alla de verktyg, maskiner och mätverktyg som krävs för en lyckad asfaltering. För oss kommer alltid kunden i första rummet så vi jobbar alltid hårt för att ge dig som kund ett perfekt bemötande.

Att asfaltera är en svår konst och det är lätt att det uppstår problem under arbetet. Därför är det av största vikt att du kan lita på oss och känna att du kan vara lugn under arbetets gång. Du kan alltid prata med oss om du behöver veta mer om arbetet – det finns inga dumma frågor. Ställ dina frågor och berätta precis vad som behövs så kommer vi att göra vad vi kan för att hitta lösningar.

Så arbetar vi när vi lägger asfalt

När en yta ska asfalteras är det många moment som ska genomföras och klaffa perfekt för att man ska uppnå ett jämnt och tåligt resultat. Vi har alla kunskaper, verktyg och materialkunskaper för att kunna genomföra en asfaltering på ett korrekt sätt. Du kommer inte att behöva anlita flera olika underleverantörer för varje liten detalj av arbetet.

Vi inleder med att mäta upp området som ska asfalteras, så att vi kan avgöra hur arbetet ska genomföras och hur stor mängd material som kommer att behövas. Därefter inleds schaktningen – så till vida det inte finna några ledningar eller något annat gömt under markytan. Detta arbete kan vara svårt att bedöma rent tidsmässigt beroende på hur stort arbetet är och hur vegetationen ser ut på platsen. Vi avlägsnar allt naturmaterial så att det inte bildas några sprickor när vi lägger asfalten. När schaktningen är klar så lägger vi på ett materialavskiljande lager (geotextil) och sedan ett förstärkande lager.

Sprickfri asfalt som håller länge

När förstärkningen är klar inleds själva asfalteringen. Är förarbetet korrekt utfört så är detta arbete ganska smidigt att utföra. Är underlaget noggrant uppmätt, plant och tätt packat så kommer asfalten att bli jämn och tålig och få en lång livstid. När vi lägger asfalt i Stockholm så blir det inte sprickor i första taget. Efter många år i branschen så vet vi precis vad som behövs för att resultatet ska bli tillfredsställande.

Vid sidan om att lägga asfalt så utför vi även kvalitativa tjänster inom markläggning och tätskiktsarbeten. Vår specialitet är innergårdar. Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster. 

Oavsett om du behöver laga en vägsnutt, asfaltera uppfarten på gården eller laga asfaltsplätten på innergården – anlita oss på GW Asfalt. Vi kan bli din kompetenta läggare av kvalitativ asfalt i Stockholm.

 

"Skönt det ännu finns företag som arbetar seriöst! Kan verkligen rekommenderas!" 

Christer W