Asfalt när den är som bäst
Trygghet hela vägen

Asfaltering - Fräsning - Sättning - Linjemålning m.m.

Asfalt när den är som bäst
Trygghet hela vägen

Asfaltering - Fräsning - Sättning - Linjemålning m.m.

Vi lägger asfalt som håller i längden

Välkommen till oss – ditt förstahandsval om du är intresserad av att lägga högkvalitativ asfalt i Stockholm med omnejd. Våra anställda har de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att hjälpa privatpersoner, byggherrar, företag, industrier och myndigheter med att asfaltera allt från innergårdar och garageuppfarter till större och mindre vägar.

En riktigt välgjord asfaltsbeläggning håller i många år och de nylagda ytorna är enkla att hålla rena, oavsett vilken årstid det handlar om. Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt besök eller för att begära offert. Vid ett besök kan vi ge råd och kostnadsförslag på plats. Vi har huvudkontoret i Stockholm men vi arbetar även i närliggande områden. 

Asfalt Stockholm för ett flertal syften

Vi lägger asfalt samt använder oss av en rad olika beläggningsmetoder för ett stort antal användningsområden. Dina önskemål och krav utgör grunden för det arbete som vi utför – allt grundat med vår tekniska kunskap och specifika kompetens. Utifrån de behov du har, så föreslår vi de bästa möjliga tekniska lösningarna och ger din verksamhet en säker och väl fungerande beläggning för många år framöver.

Här kan du läsa mer om våra erbjudanden inom asfalt och ytbeläggningar.

Slarvar aldrig med grundarbetet

Vi utför alla typer av asfaltentreprenader för exempelvis företag, industrier och kommuner. Storleken på uppdraget spelar ingen roll. Vi åtar oss alla typer av projekt – små som stora – med samma engagemang. Vi slarvar aldrig med grundarbetet och utför även de schaktarbeten och justeringar som är nödvändiga för ett aktuellt projekt. Vi utför våra arbeten antingen maskinellt eller med hjälp av handläggning, eller en kombination. Ställs det högre krav på asfalten och det behöver tåla exempelvis oljor eller högre belastning, exempelvis i kallgarage eller på truckvägar, så använder vi starkare beläggningar för att skapa en slitstark och tålig yta.

Vi tillverkar asfalt i många olika kvaliteter och med skilda egenskaper. Det handlar både om standardprodukter och specialprodukter som passar till de flesta användningsområden: gator, garageuppfarter, cykelbanor och motorvägar. Våra huvudsakliga områden inom asfalt är bärlager, slitlager olika typer av kallt asfaltsgrus.

Kunden är alltid i fokus när vi lägger asfalt i Stockholm

Våra erfarna asfaltsläggare har alla de verktyg, maskiner och mätverktyg som krävs för en lyckad asfaltering. För oss kommer alltid kunden i första rummet så vi jobbar alltid hårt för att ge dig som kund ett perfekt bemötande.

Att asfaltera är en svår konst och det är lätt att det uppstår problem under arbetet. Därför är det av största vikt att du kan lita på oss och känna att du kan vara lugn under arbetets gång. Du kan alltid prata med oss om du behöver veta mer om arbetet – det finns inga dumma frågor. Ställ dina frågor och berätta precis vad som behövs så kommer vi att göra vad vi kan för att hitta lösningar.

Kontakta oss gärna med dina frågor så återkommer vi med svar inom kort!

Så arbetar vi när vi lägger asfalt

När en yta ska asfalteras är det många moment som ska genomföras och klaffa perfekt för att man ska uppnå ett jämnt och tåligt resultat. Vi har alla kunskaper, verktyg och materialkunskaper för att kunna genomföra en asfaltering på ett korrekt sätt. Du kommer inte att behöva anlita flera olika underleverantörer för varje liten detalj av arbetet.

Vi inleder med att mäta upp området som ska asfalteras, så att vi kan avgöra hur arbetet ska genomföras och hur stor mängd material som kommer att behövas. Därefter inleds schaktningen – så till vida det inte finna några ledningar eller något annat gömt under markytan. Detta arbete kan vara svårt att bedöma rent tidsmässigt beroende på hur stort arbetet är och hur vegetationen ser ut på platsen. Vi avlägsnar allt naturmaterial så att det inte bildas några sprickor när vi lägger asfalten. När schaktningen är klar så lägger vi på ett materialavskiljande lager (geotextil) och sedan ett förstärkande lager.

Sprickfri asfalt som håller länge

När förstärkningen är klar inleds själva asfalteringen. Är förarbetet korrekt utfört så är detta arbete ganska smidigt att utföra. Är underlaget noggrant uppmätt, plant och tätt packat så kommer asfalten att bli jämn och tålig och få en lång livstid. När vi lägger asfalt i Stockholm så blir det inte sprickor i första taget. Efter många år i branschen så vet vi precis vad som behövs för att resultatet ska bli tillfredsställande.

Välkommen att kontakta oss, vi kan bli din kompetenta läggare av kvalitativ asfalt i Stockholm.

Vi lägger asfalt som håller i längden